COS

Sistemul de securitate COS al Compucage ofer? portabilitate complet? ?i flexibilitate pentru a proteja marfa, oriunde în magazin. Cu un design ne-obstruc?ionant, permite clien?ilor sa inspecteze produsul f?r? interferen?e precum ?i accesul rapid si facil al personalului la zone restric?ionate. Modelul C12-P ofer? capacit??i suplimentare de alimentare si de reînc?rcare a unit??ilor de afi?are.